Thông báo Tuyển sinh  hệ đại học ngành báo chí năm 2018 - Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I
Thứ Bảy , 15 / 12 / 2018

Thông báo Tuyển sinh  hệ đại học ngành báo chí năm 2018

Trường cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam liên kết với trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tuyển sinh đào tạo hệ đại học liên thông ngành  Báo chí năm 2018 như sau:

Download (PDF, Unknown)

[]
1 Step 1


ĐĂNG KÝ HỌC  ĐẠI HỌC BÁO CHÍ 

NĂM 2018

Họ và tên
Đơn vị công tác(nếu có)
Ngày sinhngày/tháng/năm
Địa chỉliên hệ
Số ĐTliên hệ
Previous
Next

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.