Thông báo khai giảng lớp Bóng bàn tại cơ sở 2 - Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I