Thông báo khai giảng lớp Bóng bàn tại cơ sở 2 – Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I