Nghề Công nghệ điện tử truyền thông

239
0
Share:

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

Faculty of Electronics and Communication Technology

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông được thành lập với sứ mạng là phát triển đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông cho ngành phát thanh truyền hình và cho xã hội.

Khoa Công nghệ điện tử truyền thông: chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần giáo dục chuyên nghiệp của chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Bên cạnh đó khoa còn giảng dạy một số môn cơ sở và chuyên môn của ngành Báo chí cũng như ngành Công nghệ Thông tin.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Hiện Khoa công nghệ điện tử truyền thông đang triển khai đào tạo 3 hệ với 2 ngành là:

+ Hệ cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 2 chuyên ngành là Công nghệ kỹ thuật điện tử phát thanh truyền hình và Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học.

+ Hệ cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với 3 chuyên ngành là Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ truyền hình cáp, Công nghệ sản xuất chương trình phát thanh truyền hình.

+ Hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử phát thanh truyền hình.

+ Hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông.

– Chương trình đào tạo được thiết kế với thời gian thí nghiệm, thực hành chiếm tỉ lệ 40–60% tùy theo chuyên ngành, giúp sinh viên phát triển được kỹ năng thực hành, tiếp cận được các công nghệ mới trong ngành phát thanh truyền hình và ngành điện tử truyền thông đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của xã hội.

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply