Thông báo Tuyển sinh  hệ đại học ngành báo chí năm 2018

479
0
Share:

Trường cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam liên kết với trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tuyển sinh đào tạo hệ đại học liên thông ngành  Báo chí năm 2018 như sau:

Download (PDF, Unknown)

[]
1 Step 1


ĐĂNG KÝ HỌC  ĐẠI HỌC BÁO CHÍ 

NĂM 2018

Họ và tên
Đơn vị công tác(nếu có)
Ngày sinhngày/tháng/năm
Địa chỉliên hệ
Số ĐTliên hệ
Previous
Next

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply