Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ liên thông, văn bằng 2 các ngành: Kế toán; Quản lý nhà nước; Luật Kinh tế, Tiếng Anh, Tiếng Trung

418
0
Share:

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, liên kết với Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học cụ thể như sau:

Download (PDF, Unknown)

[]
1 Step 1


ĐĂNG KÝ HỌC  ĐẠI HỌC BÁO CHÍ 

NĂM 2018

Họ và tên
Đơn vị công tác(nếu có)
Ngày sinhngày/tháng/năm
Địa chỉliên hệ
Số ĐTliên hệ
Previous
Next

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply