VOVedu bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đài tiếng nói Việt Nam năm 2018

411
0
Share:

    Chiều ngày 12/12/2018, tại 58 Quán Sứ, Hà Nội, lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam chủ trì bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học “ Nghiên cứu định hướng đào tạo nghề của trường cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I từ năm 2018 đến năm 2020 và các năm tiếp theo”. Đề tài được các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao, kết quả nghiên cứu có thể thực hiện ngay tại 2 trường cao đẳng Phát thanh – truyền hình I và II.

Ông Vũ Xuân Cường (đứng), ủy viên HĐ, phản biện đề tài

     Tiến sỹ Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng VOVedu, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã có những tổng hợp tương đối đầy đủ về bức tranh đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề phát thanh truyền hình nói riêng những năm gần đây. Đề tài cũng đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề tại trường cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, đưa ra những định hướng về các mô hình đào tạo nghề trước và sau năm 2020. Theo đó, nhà trường sẽ tập trung đào tạo nghề cao đẳng chính quy ngành phát thanh truyền hình và các ngành xã hội đang cần, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề xuất khẩu lao động, mở thêm nghề trọng điểm quốc gia và khu vực, chú trọng hợp tác quốc tế để mở thêm các ngành nghề mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Để thực hiện được những mục tiêu trên, năm 2019, nhà trường tăng cường đầu tư thiết bị giảng dạy thực hành và chuẩn hóa tay nghề giáo viên tầm quốc gia và khu vực.

TS Nguyễn Văn Sơn, chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

     Ông Trần Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để người học vững tay nghề, có việc làm ngay. Trước mắt, cần triển khai kết quả nghiên cứu đề tài áp dụng vào thực tiễn công tác đào tạo của nhà trường năm 2019.

      Mặc dù mới chuyển sang giáo dục nghề nghiệp từ năm 2017 nhưng VOVedu đã nhanh chóng chuyển đổi chương trình đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho công tác đào tạo nghề. Thời gian tới, nhà trường tập trung nghiên cứu các mô hình đào tạo nghề cụ thể ở Việt Nam và thế giới để học tập, xây dựng mô hình riêng có mang bản sắc của VOVedu.

Từ trái sang: ông Trần Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐ, Phó Tổng Giám đốc, Ông Ngô Minh Hiển, ủy viên HĐ, Trưởng Ban tổ chức cán bộ, Đài tiếng nói Việt Nam.

Nhóm tác giả đề tài và Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

Khoa báo chí truyền thông

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply