VOVedu: Kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

760
0
Share:

       Cách đây 94 năm, ngày 21-6-1925, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chính thức ra đời, góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ đó đến nay, trải qua 94 năm, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng và Nhà nước.

      Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan ban ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Báo chí cũng thể hiện vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng chống tiêu cực như tham nhũng, tham ô, tha hoá trong lối sống …

Báo Thanh niên số ra ngày 3-10-1926

     Lịch sử 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những cống hiến to lớn vào lịch sử đấu tranh và phát triển của dân tộc ta; thể hiện tập trung vào những cống hiến nổi bật sau:

      Thứ nhất, là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức tập thể. Thực hiện cương lĩnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Thứ hai, là một bộ phận rất quan trọng của văn hóa Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam cùng với văn học, nghệ thuật đã có những cống hiến xuất sắc trong việc hiện đại hóa và thống nhất ngôn ngữ Việt Nam; truyền bá hệ giá trị văn hóa Việt Nam thông qua các tác phẩm báo chí và các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và bồi dưỡng con người mới Việt Nam.

      Thứ ba, là phương tiện giao lưu nhanh chóng và hiệu quả, báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế và mở rộng quan hệ quốc tế của Việt Nam, đang góp phần thúc đẩy quá trình chủ động hội nhập quốc tế.
Theo thống kê mới đây, cả nước hiện có khoảng 19.000 nhà báo được cấp Thẻ nhà báo, hơn 23.000 hội viên Hội Nhà báo. Cả nước có 844 cơ quan báo chí in, 660 tạp chí và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập, có 67 đài phát thanh truyền hình, 189 trang thông tin điện tử tổng hợp trực thuộc các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình.

       Hòa cùng dòng chảy đó, hơn 70 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo xây dựng mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đầu tiên của cả nước bao gồm cả 4 loại hình báo chí: báo nói, báo hình, báo điện tử và báo in. Qua đó, Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, kết nối triệu triệu con tim người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Các phát thanh viên của Đài Phát thanh Giải phóng. (Ảnh: Tư liệu VOH)

      Tự hào và tiếp nối những thành tựu của hoạt động báo chí nói chung và của Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng, trường Cao đẳng Phát thanh – truyền hình I (VOVedu) với hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, là một trong những cơ sở đào tạo ngành báo chí, kỹ thuật phát thanh truyền hình uy tín trên cả nước. Năm học 2019-2020, thực hiện phương châm chất lượng là trên hết, VOVedu chú trọng điều chỉnh đề cương chương trình, đổi mới phương pháp, cách thức đào tạo, đa dạng hóa mô hình liên kết, xây dựng hệ sinh thái giáo dục….

      Cùng với không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, VOVedu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, tọa đàm chuyên môn, thực tế tại cơ sở. Nhóm phóng viên sẽ tiếp tục đưa tin trong tháng 6 lịch sử và ý nghĩa này.

Thu Phan

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply