Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 – 9 (2/9/1945 – 2/9/2019)

422
0
Share:

     Edu.vov.vn – Mỗi độ thu về, nhiều thế hệ người Việt Nam có dịp hồi tưởng những phút giây hào hùng của lịch sử với khí thế sục sôi của cách mạng tháng Tám mà đỉnh cao là tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

     Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tổng khởi nghĩa đã làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Cách mạng Tháng Tám thành công đập tan xiềng xích nô lệ hàng trăm năm của thực dân đế quốc, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi đó là kết tinh sự hy sinh quên mình của nhiều thế hệ yêu nước, với một khát khao cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

Lệnh tổng khởi nghĩa được phát đi  rộng rãi và được toàn thể nhân dân hưởng ứng. (Ảnh tư liệu)

Hàng chục ngàn người tham gia cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Nhà hát thành phố ở Hà Nội ngày 17/8/1945. (Ảnh tư liệu)

     Chỉ trong vòng 15 ngày, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã diễn ra trên cả nước. Tinh thần yêu nước, trí tuệ và niềm tự hào dân tộc đã kết tinh trong bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trước quốc dân đồng bào, toàn thể thế giới ngày 2 – 9 – 1945 không chỉ là mốc son lịch sử của dân tộc, mà còn có ý nghĩa đối với khu vực và thế giới, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trở thành nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945(Ảnh tư liệu)

      Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 – 9 năm 2019, là thời điểm 50 năm Bác đi xa và 50 năm toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Di chúc của Người. Đây là sự kiện hết sức đặc biệt nhắc chúng ta nhớ rằng độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân được đánh đổi bằng biết bao xương máu, sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cha ông… Được sống trong hòa bình,chúng ta càng khắc cốt ghi tâm công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, để từ đó trau dồi đạo đức, lối sống và nhân cách; chú trọng rèn luyện năng lực và phẩm chất để cống hiến cho sự phồn thịnh của đất nước. Thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một số hình ảnh tuổi trẻ VOVedu chào mừng Cách mạng tháng Tám; Quốc khánh 2-9-2019 và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Lê Huyền

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply