VOVedu bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đài năm 2019

302
0
Share:

  “Nâng cao chất lượng dạy nghề gắn kết với các doanh nghiệp tại trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình I”  là đề tài đầu tiên được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học năm 2019 của Đài tiếng nói Việt Nam đánh giá xuất sắc trong chiều ngày 22/11/2019 tại Hà Nội.

Trong bối cảnh chung sinh viên ra trường không tìm được việc làm hoặc làm không đúng chuyên ngành đào tạo trong khi các doanh nghiệp cũng khó khăn trong công tác tuyển dụng, nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học để tìm được tiếng nói chung, gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

TS Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học nhấn mạnh: “ Có một thực tế là học sinh, sinh viên ra trường không có việc làm nhưng doanh nghiệp không tuyển dụng được lao động. Vì vậy, công tác đào tạo nghề phải gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết vấn đề việc làm cho người học”

TS Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng (ngoài cùng bên trái) nhấn mạnh về tính cấp thiết của đề tài

TS Nguyễn Đức Uyên, Phó Hiệu trưởng VOVedu, chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt nội dung 3 chương của đề tài: Chương 1 nêu cơ sở lý luận về liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp; chương 2 phân tích thực trạng và những yêu cầu đặt ra trong vấn đề liên kết đào tạo giữa VOVedu và doanh nghiệp; chương 3 đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo giữa VOVedu và doanh nghiệp.

TS Nguyễn Đức Uyên, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung

Ths Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, ủy viên phản biện 1 đánh giá cao nội dung đề tài thiết thực, thời sự, đúng định hướng của giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu xã hội và cần xây dựng ngay mô hình doanh nghiệp trong trường học.

Th.s Nguyễn Văn Hùng, ủy viên phản biện 1 nhận xét đề tài

Ủy viên phản biện 2, Ths Vũ Xuân Cường, Phó giám đốc Trung tâm R&D nhận xét đề tài có bố cục rõ ràng, rành mạch, có các biểu mẫu khảo sát, tổng hợp số liệu cụ thể, có ý kiến của chuyên gia rất trực quan, thuyết phục. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần chú trọng đến giải pháp gắn kết chặt chẽ với các đơn vị trong Đài tiếng nói Việt Nam.

Ths Vũ Xuân Cường, ủy viên phản biện 2 đánh giá  đề tài

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao 7 nhóm giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao chương 3, trong đó nhấn mạnh đến việc liên kết giữa VOVedu với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo, cử cán bộ tham gia đào tạo, tiếp nhận học viên thực tập liên thông doanh nghiệp- nhà trường trong quá trình đào tạo, đánh giá kết quả học nghề…Những đề xuất này nếu được thực hiện ngay sẽ giúp nhà trường giải quyết được nhiều vấn đề như chất lượng đào tạo nghề, việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, tuyển sinh

Ngày 16/11/2019, diễn đàn “ Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, là diễn đàn lớn nhất từ trước tới nay trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp với nội dung chính về kỹ năng lao động Việt Nam. Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh để giải quyết tình trạng “thiếu thầy, thiếu thợ” như hiện nay cần sự chung sức giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Nguồn lực Việt Nam không phải là “ rừng vàng, biển bạc” mà là gần 100 triệu người dân, trong đó kỹ năng lao động, năng lực nghề nghiệp của người lao động là yếu tố quyết định cho sự phát triển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đài năm 2019 của VOVedu hoàn thành trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp không chỉ là mối quan tâm trong nước mà trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Đề tài được ứng dụng ngay tại nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên học tập tại VOVedu.

Thu Phan

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply