Đại hội Đảng các cấp VOVedu: Niềm tin vững chắc cho thời kỳ phát triển mới

281
0
Share:

Edu.vov.vn-Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam, Hướng dẫn số 01HD/ĐU của Đảng ủy Trường CĐ Phát thanh Truyền hình I (VOVedu), các chi trực thuộc đã tích cực triển khai, tổ chức đại hội hướng đến đại hội Đảng bộ VOVedu lần thứ V, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VOVedu diễn ra trong không khí toàn Đảng tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị tiến tới đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII. Đây là đợt simh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung và của cán bộ đảng viên, giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên VOVedu nói riêng.

Đảng ủy tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ công nghệ Điện tử truyền thôngcông nghệ thông tin

Đại hội các chi bộ thực sự là dịp thu nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cộng đồng vào việc xây dựng các văn kiện – yếu tố quyết định đến sự phát triển của các đơn vị, góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ nhà trường trong giai đoạn tới. Với ý nghĩa đó, các chi bộ của toàn đảng bộ trong quá trình xây dựng các văn kiện, nhất là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế để xác định những định hướng, giải pháp mang tính đột phá trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Uyên – Phó Bí thư đảng ủy tặng hoa chúc mừng đại hội chi bộ Tổ chức -HC và KH tài chính

             Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ qua, Nhà trường phát triển trong bối cảnh nhiều khó khăn như thực hiện sự chuyển đổi về định hướng giáo dục – đào tạo, từ giáo dục đào tạo chuyên nghiệp sang giáo dục – đào tạo nghề nghiệp; chuyển đổi cơ quan quản lý từ Bộ Giáo dục và đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; khó khăn về công tác tuyển sinh hệ trung cấp, cao đẳng; sự biến động về ngành nghề đào tạo, sự thay đổi về xu hướng sử dụng nhân lực dẫn đến một số ngành nghề không thu hút được người học,… Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn trường đã nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả nhất định và có nhiều dấu ấn trên tất cả các mặt hoạt động của nhà trường. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên, học sinh sinh viên ra trường được tuyển dụng làm việc với sự đánh giá tốt của các nhà tuyển dụng. Nhiều giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh được thực thi mang lại hiệu quả bước đầu. Hợp tác, liên kết đào tạo ngày càng được mở rộng…

    

Đại diện các bên tham dự Lễ ký kết tại Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I (VOVedu), trực thuộc Đài TNVN

Ấn tượng không thể không nhắc đến đó là nhà trường vẫn bảo đảm được công ăn việc làm cho cán bộ, giảng viên, người lao động, trong điều kiện nhiều trường cao đẳng phải cắt giảm nhân lực, giảm thu nhập, giảm lương và yêu cầu người lao động chia sẻ một phần các khoản đóng góp theo lương. Bên cạnh đó, nhà trường đang từng bước tăng cường các hoạt động gia tăng các nguồn thu để hàng tháng có chế độ thu nhập tăng thêm, gia tăng chi phúc lợi các ngày lễ, Tết,… cho cán bộ giảng viên, người lao động. Đảng ủy chỉ đạo công đoàn làm tốt việc chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Chỉ đạo đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tổ chức các phong trào trong học sinh, sinh viên góp phần phát triển toàn diện con người. Gắn học đi đôi với hành, rèn luyện thể chất, nhân cách, lý tưởng và đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên.

Để duy trì những kết quả đã đạt được trong tình hình mới, nhất là dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra những đột phá, những thay đổi về phương pháp tư duy, về phương thức trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, buộc chúng ta phải đổi mới, sáng tạo. Tập trung phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên trong các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nhất là công tác tuyển sinh, đào tạo trên cơ sở thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.

Với khát vọng xây dựng và phát triển Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn VOVedu luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và cùng với các công đoàn viên, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ gắn với các ngày lễ lớn trong năm; chú trọng phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí, trí tuệ và bản lĩnh, sự cộng đồng trách nhiệm của đoàn viên công đoàn với tư cách cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động được thể hiện trong các quyết nghị Đại hội chi bộ và Nghị quyết của Đảng bộ là niềm tin vững chắc vào sự phát triển bền vững của nhà trường./.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

LÊ THỊ THU HUYỀN

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply