VOVEDU bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2020

86
0
Share:

Sáng ngày 28/10, tại trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình I, nhóm tác giả VOVedu đã bảo vệ cấp cơ sở thành công đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo trên lớp cho sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I”. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đề tài có tính hiệu quả, tính thực tiễn cao.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp đào tạo trên lớp cho sinh viên trường Cao đẳng PT-THI” bao gồm: TS Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Phụ trách VOVedu, Chủ tịch Hội đồng; ThS Vũ Xuân Cường, Phó Giám đốc R&D, VOV, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS Trần Ngọc Đức, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Uỷ viên Phản biện 1; ThS Hoàng Thị Hải Hạnh, Phó trưởng khoa Khoa học Cơ bản, VOVedu, Uỷ viên Phản biện 2; ThS Nguyễn Minh Thăng, Trưởng phòng phòng NCPT và QLKH – Trung tâm R&D, Uỷ viên thư ký.

Hội đồng nghiệm thu nghiên cứu nhận xét đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, các phương thức, chương trình đào tạo truyền thống đang trở nên không còn phù hợp, phương thức đào tạo kết hợp được coi là một cuộc cách mạng trong công nghệ đào tạo. Việc thay đổi phương thức đào tạo mới, thay đổi mục tiêu, chương trình, nội dung giảng dạy và kiếm tra đánh giá trong đào tại nghề cho sinh viên VOVedu là đòi hỏi tất yếu. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã lựa chọn nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo trên lớp cho sinh viên VOVedu.

 

TS Nguyễn Đức Đạo, Chủ nhiệm đề tài bảo vệ trước Hội đồng

Thành công của đề tài là đã xác lập được những vấn đề lý luận về đào tạo, đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp, xây dựng chương trình đào tạo kết hợp; đánh giá được thực trạng, chỉ ra những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng chương trình đào tạo kết hợp tại VOVedu trong bối cảnh hiện nay; xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo trên lớp cho 2 học phần “Tiếng Anh” và “Kĩ thuật chụp ảnh” để giảng dạy thử nghiệm. Kết quả chạy thử nghiệm phần mềm đào tạo và chương trình đào tạo kết hợp đã thu được những kết quả rất khả quan, mở ra nhiều hướng phát triển tiếp theo cho đề tài.

TS Trần Ngọc Đức phản biện đề tài

TS Trần Ngọc Đức đánh giá cao tính hiệu quả của đề tài: “Đề tài được áp dụng thành công sẽ giảm được rất nhiều thời gian lên lớp trực tiếp, đặc biệt tại các điểm liên kết ngoài nhà trường, giảm được nhiều chi phí cho cơ sở đào tạo, sinh viên tăng thời gian tiếp xúc với tài liệu học, có thể học trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, tăng thời lượng thảo luận, thực hành trên lớp, tăng hứng thú và động cơ học tập với các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng cả trong và ngoài lớp học”.

ThS Vũ Xuân Cường tỏ ra rất thích thú với đề tài, ông khẳng định khi áp dụng những kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn, chắc chắn hiệu quả, chất lượng đào tạo của VOVedu sẽ được nâng cao sát với nhu cầu của xã hội hiện nay.

TM Hội đồng nghiệm thu, TS Nguyễn Văn Sơn kết luận: Đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên về xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo trên lớp tại VOVedu cũng như các cơ sở GDNN của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các phát hiện, kết quả nghiên cứu và đề xuất của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng các chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo trên lớp cho các môn học khác cũng như đối với toàn bộ môn học, mô-đun trong chương trình đào tạo nghề tại VOVedu. Nghiên cứu này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu khoa học cho giáo viên thông qua việc trực tiếp tham gia vào chương trình bồi dưỡng giáo viên, xây dựng mục tiêu, chương trình và tài liệu giảng dạy.

 

TS Nguyễn Văn Sơn  kết luận về đề tài

Kết quả 5/5 thành viên của Hội đồng đều nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp đào tạo trên lớp cho sinh viên trường Cao đẳng PT-THI” đồng thời đề nghị nhóm tác giả tiếp thu và bổ sung những ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn trong lần bảo vệ cấp Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp theo.

Hồng Nhung

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply