GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ TRƯỜNG

Lịch sử hình thành

      Sau khi miền Bắc giải phóng, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, Chính phủ và toàn dân. Một trong những yêu cầu có tính cấp thiết là phát triển nguồn nhân lực – tiền đề cơ bản, quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội. Trước đòi hỏi của thực tiễn, trường Kỹ thuật và nghiệp vụ truyền hình đã ra đời năm 1957. Qua hơn 60 năm xây dựng, phát triển với nhiều tên gọi và cơ quan chủ quản khác nhau, đến năm 2003 là Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ban đầu, Trường đóng tại Nghi Tàm, Quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội ngày nay. Trải qua công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Trường đã trải qua nhiều địa điểm khác nhau, đến nay trường có 2 cơ sở và đóng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sứ mệnh

         Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình I đào tạo nguồn nhân lực không chỉ lĩnh vực phát thanh, truyền hình – truyền thông, mà còn đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực khác phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
        Hiện nay, trường đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp các lĩnh vực Báo chí; Công nghệ Kỹ thuật điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện tử truyền thông; Tiếng Anh, Kế toán và các ngành nghề khác theo nhu cầu của xã hội và các địa phương. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục mở rộng ngành, nghề mới đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quóc tế.
      Cùng với phát triển đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn là thế mạnh của Nhà trường. Trong những năm tới, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới vào lĩnh vực đào tạo, truyền thông đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0.

Khẩu hiệu hành động

“Học để thành công”

Sự khác biệt

        Với lịch sử hơn 60 năm đào tạo trong lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình; Môi trường thực hành, thực tập tại các cơ quan báo chí trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam
Thiết bị, hệ thống phòng dựng, phòng thu và các studio chuyên dụng
Chương trình đào tạo gắn liền với hoạt động thực tiễn của 4 loại hình báo chí
Cam kết việc làm, chi phí đào tạo thấp, đáp ứng đầy đủ chế độ chính sách người học

Giá trị cốt lõi của Nhà trường – Nền tảng thành công

   + Tập thể: nhân văn, đoàn kết, thống nhất, tận tâm cống hiến
   + Thiết bị: Hiện đại, cập nhật thiết bị của doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông
   + Năng lực thực hiện: Chuyên môn tốt, phương pháp phù hợp, kỹ năng thành thạo, chuẩn mực..
   + Phương châm giáo dục: Con người toàn diện – năng thực thực hành, năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ và sự thích ứng với môi trường làm việc.

Tầm nhìn

         Mục tiêu đến năm 2020, trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không chỉ lĩnh vực phát thanh truyền hình, mà còn phục vụ cho các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
         Sau 2020, trở thành cơ sở đào tạo đa trình độ, đa ngành nghề, đa lĩnh vực đạt trình độ chuẩn khu vực và quốc tế. Nâng cấp nhà trường trở thành cơ sở đào tạo trình độ đại học và tiến tới sau đại học.

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

HIỆU TRƯỞNG 

TS. Phạm Hoài Nam

Email: Phamhoainam@vov.org.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Văn Sơn

Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

và Quan hệ quốc tế

Email: nguyenvanson@vov.org.vn

Đang cập nhật

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông được thành lập tháng 12 năm 2003. Khi mới thành lập khoa có tên là Khoa kỹ thuật phát thanh truyền hình với nhiệm vụ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cử nhân cao đẳng ngành Kỹ thuật điện tử phát thanh truyền hình (Hiện nay là ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử). Đến năm 2006 khoa được giao nhiệm vụ quản lý, đào tạo thêm ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Hiện nay là ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông). Để phù hợp mới chức năng nhiệm vụ của khoa, năm 2010 khoa đã được nhà trường đổi tên thành Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

  1. Trưởng khoa: TS. Trần Văn Hội
  2. Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Quyên
  3. Giáo vụ khoa: CN. Trần Thị Lành
  4. Các giảng viên cơ hữu
– ThS Ngô Thị Lành Giảng viên chính
– ThS Phạm Thị Ánh Hồng Giảng viên
– ThS Cù Văn Thanh Giảng viên
– ThS Đặng Ngọc Hà   Giảng viên
– ThS, NCS Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên
– ThS Nguyễn Hữu Phước Giảng viên
– ThS Nguyễn Thế Hùng Giảng viên
– KS Nguyễn Văn Thắng Giảng viên
– ThS Lê Thị Hằng Nga Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
– KS Nguyễn Hoài Phương Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
– ThS Dương Văn Đoàn Phó Giám đốc TTDVĐT
– ThS Phạm Xuân Ước Phó Trưởng Phòng CTSV
– KS Đinh Văn Nam Trưởng Phòng CTSV
– ThS, NCS Nguyễn Đức Uyên Trưởng Phòng NCKH
– ThS Trần Thị Minh Huệ Phó Trưởng Phòng NCKH

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

  1. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình đào tạo và kế hoạch chung của nhà trường; tổ chức thi kết thúc học phần, quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên các học phần thuộc chuyên môn của Khoa.
  2. Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa đề cương chương trình đào tạo, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất cải tiến nội dung, chương trình đào tạo.
  3. Đề xuất xây dựng phòng thí nghiệm, phòng thực hành, lập kế hoạch bổ sung, bảo trì phương tiện dạy học và trang thiết bị thực tập, mua sắm vật tư, linh kiện thực hành thí nghiệm.
  4. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong giảng viên và học sinh sinh viên; Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường gắn đào tạo với các hoạt động thí nghiệm, thực hành, thực tập chuyên môn.
  5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa quản lý.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT

            – Hiện nay khoa đang quản lý 3 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn – chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu học thực hành và thí nghiệm cho sinh viên:

            + Phòng thí nghiệm Điện tử tương tự          

            + Phòng thí nghiệm Xung số và vi xử lý   

            + Phòng thí nghiệm mạng viễn thông                     

– Đối phòng thực hành ngoài phục vụ 2 ngành của khoa còn phục vụ giảng dạy một số môn của ngành Báo chí truyền thông và Tin học ứng dụng.

+ 03 Phòng studio âm thanh.

+ 02 Phòng studio truyền hình.

+ 01 Phòng thực hành Truyền hình cáp.

+ 01 Phòng thực hành Trạm phát thanh truyền hình

+ 01 Phòng thực hành máy thu hình.

+ 01 Phòng thực hành máy tăng âm.

+ 01 Phòng thực hành thiết bị Audio-video.

+ 01 Phòng thực hành thiết bị viễn thông.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NCKH

Từ năm 2003 đến nay, các giảng viên trong khoa đã hoàn thành nhiều đề tài NCKH khoa học cấp Bộ, cấp trường và cấp khoa đang được ứng dụng trong học tập và giảng dạy; Hơn 80% giáo viên có trình độ trên đại học và đạt danh hiệu giáo viên dạy gỏi cấp trường. Có nhiều sinh viên đạt giải cao trong cuộc thi tay nghề, đặc biệt trong cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2010 đội Robocon của khoa đã lọt vào vòng trung kết.

Hiện nay, khoa đã có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi  kinh nghiệm giảng dạy, giáo trình và đào tạo cán bộ với các trường đại học lớn trong nước như: Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên; Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Kỹ thuật Điện tử đã phát huy tốt kiến thức được đào tạo vào hoạt động chuyên môn nghề nghiệp tại các cơ sở thuộc chuyên ngành như: Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, huyện, trung ương (Đài VOV, VTC, VTV), các công ty viễn thông VinaPhone, MobiPhone, Viettel, các công ty điện tử Canon, Panasonic, Sony, Samsung…. và các cơ sở khác trong cả nước.

Với những thành tích đã đạt được khoa đã được Tổng giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2016.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng Khoa: Phòng 101 Nhà  A3

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

136 – Đường Quy Lưu – P. Minh Khai – TP. Phủ Lý – Hà Nam

Tel:  0226.3841.106

Fax: 0351.3841.383

Email:  fect.vov@gmail.com

Phòng Đào tạo (Đang cập nhật nội dung)