CƠ CẤU TỔ CHỨC - Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I
Chủ Nhật , 18 / 11 / 2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TS. Phạm Hoài Nam

Email: Phamhoainam@vov.org.vn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Văn Sơn

Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

và Quan hệ quốc tế

Email: nguyenvanson@vov.org.vn