Thứ Hai , 18 / 6 / 2018

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phòng đào tạo 

ĐT: (02263).829 008; (02263). 850 019;   0917. 906 898;  0966. 869 916

[]
1 Step 1


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN 

NĂM 2018

Họ và tên
Ngày sinhngày/tháng/năm
Địa chỉliên hệ
Số ĐTliên hệ

Hệ đào tạo và ngành học bn đăng ký

Previous
Next