Lịch làm việc lãnh đạo Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I - Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I
Thứ Bảy , 15 / 12 / 2018

Lịch làm việc lãnh đạo Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I

HIỆU TRƯỞNG 

TS. Phạm Hoài Nam

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn Sơn