Lịch làm việc lãnh đạo Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I – Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I
Thứ Năm , 18 / 10 / 2018

Lịch làm việc lãnh đạo Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TS. Phạm Hoài Nam

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn Sơn