Một số hình ảnh về A10 -128C Đại La – Hà Nội – Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I
Thứ Năm , 16 / 8 / 2018

Một số hình ảnh về A10 – 128C Đại La – Hà Nội