THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

42055
0
Share:

 

Tải về  thông tin chi tiết và mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh 2018

THÍ SINH CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 

[[[["field9","equal_to","Trung c\u1ea5p"]],[["show_fields","field20"]],"and"],[[["field9","equal_to","Cao \u0111\u1eb3ng"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field9","equal_to","Li\u00ean th\u00f4ng C\u0110"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field9","equal_to","\u0110\u1ea1i h\u1ecdc"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field9","equal_to","Li\u00ean th\u00f4ng \u0110H"]],[["show_fields","field25"]],"and"]]
1 Step 1


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN 

NĂM 2018

Họ và tên
Ngày sinhngày/tháng/năm
Địa chỉliên hệ
Số ĐT(Nếu có)

Hệ đào tạo và ngành học bn đăng ký

Ngành học trung cấpLựa chọn 1 ngành
Ngành học cao đẳngLựa chọn 1 ngành
Liên thông cao đẳngLựa chọn 1 ngành
Liên thông đại họcLựa chọn 1 ngành
Đại họcLựa chọn 1 ngành
Previous
Next

Bình luận

Bình luận

Share:

Leave a reply